anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA XXIII

Esta é como Santa Maria acrecentou o vo no tonel, por amor da bõa dona de Bretanna.

Como Deus fez vo d'agua ant' Archetecro,
ben assi depois sa Madr' acrecentou o vinno.

Desto direi un miragre que fez en Bretanna
Santa Maria por ha dona mui sen sanna,
en que muito bon costum' e muita bõa manna
Deus posera, que quis dela seer seu vezo.

Como Deus fez vo d'agua ant' Archetecro,
ben assi depois sa Madr' acrecentou o vinno.

Sobre toda-las bondades que ela avia,
era que muito fiava en Santa Maria;
e porende a tirou de vergonna un dia
del Rei, que a ssa casa vera de camo.

Como Deus fez vo d'agua ant' Archetecro,
ben assi depois sa Madr' acrecentou o vinno.

A dona polo servir foi muit' afazendada,
e deu-lle carn' e pescado e pan e cevada;
mas de bon vo pera el era mui menguada,
ca non tia senon pouco en un tonelco.

Como Deus fez vo d'agua ant' Archetecro,
ben assi depois sa Madr' acrecentou o vinno.

E dobrava-xe-ll' a coita, ca pero quisesse
ave-lo, non era end' en terra que podesse
por deiros nen por outr' aver que por el désse,
se non fosse pola Madre do Vell' e Meno.

Como Deus fez vo d'agua ant' Archetecro,
ben assi depois sa Madr' acrecentou o vinno.

E con aquest' asperança foi aa eigreja
e diss' «Ai, Santa Maria, ta mercee seja
que me saques daquesta vergonna tan sobeja;
se non, nunca vestirei ja mais lãa nen lo».

Como Deus fez vo d'agua ant' Archetecro,
ben assi depois sa Madr' acrecentou o vinno.

Mantenent' a oraçon da dona foi oyda,
e el Rei e ssa companna toda foi conprida
de bon vinn', e a adega non en foi falida
que non achass' y avond' o riqu' e o mesqo.

Como Deus fez vo d'agua ant' Archetecro,
ben assi depois sa Madr' acrecentou o vinno.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
inglés Translation by Israel J. Katz, John Esten Keller, Samuel G. Armistead
manuscrito Manuscrito Códice de Toledo Mss. 10.069 BNE
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
manuscrito Manuscrito P. Andrés Burriel Mss. 13.055 BNE
partitura / partiture Partitura musical
Video: sh4m69 Canal youtube sh4m69