anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA XXIX

Esta é como Santa Maria fez parecer nas pedras omages a ssa semellança.

Nas mentes senpre ter
devemo-las sas feituras
da Virgen, pois receber
as foron as pedras duras.

Per quant' eu dizer oý
a muitos que foron y,
na santa Gessemani
foron achadas figuras
da Madre de Deus, assi
que non foron de pinturas.
Nas mentes senpre ter
devemo-las sas feituras
da Virgen, pois receber
as foron as pedras duras.

Nen ar entalladas non
foron, se Deus me perdon,
e avia y fayçon
da Sennor das aposturas
con sseu Fill', e per razon
feitas ben per sas mesuras.
Nas mentes senpre ter
devemo-las sas feituras
da Virgen, pois receber
as foron as pedras duras.

Poren as resprandecer
fez tan muit' e parecer,
per que devemos creer
que é Sennor das naturas,
que nas cousas á poder
de fazer craras d' escuras.
Nas mentes senpre ter
devemo-las sas feituras
da Virgen, pois receber
as foron as pedras duras.

Deus x' as quise figurar
en pedra por nos mostrar
que a ssa Madre onrrar
deven todas creaturas,
pois deceu carne fillar
en ela das sas alturas.
Nas mentes senpre ter
devemo-las sas feituras
da Virgen, pois receber
as foron as pedras duras.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códice de Toledo Mss. 10.069 BNE
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
manuscrito Manuscrito P. Andrés Burriel Mss. 13.055 BNE
partitura / partiture Partitura musical
Video: sh4m69 Canal youtube sh4m69