anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA XXX

Esta é de loor de Santa Maria, de como deus non lle pode dizer de non do que lle rogar, nen ela a nos.

Muito valvera mais, se Deus m' anpar,
que non fossemos nados,
se nos non désse Deus a que rogar
vai por nossos pecados.

Mas daquesto nos fez el o mayor
ben que fazer podia,
u fillou por Madr' e deu por Sennor
a nos Santa Maria,
que lle rogue, quando sannudo for
contra nos todavia,
que da ssa graça nen do seu amor
non sejamos deitados.
Muito valvera mais, se Deus m' anpar,
que non fossemos nados,
se nos non désse Deus a que rogar
vai por nossos pecados.

Tal foi el meter entre nos e ssi
e deu por avogada,
que madr', amiga ll' é, creed' a mi,
e filla e criada.
Poren non lle diz de non, mas de si,
u a sent' afficada,
rogando-lle por nos, ca log' ali
somos del perdõados.
Muito valvera mais, se Deus m' anpar,
que non fossemos nados,
se nos non désse Deus a que rogar
vai por nossos pecados.

Nen ela outrossi a nos de non
pode, se Deus m' ajude,
dizer que non rogue de coraçon
seu Fill', ond' á vertude;
ca por nos lle deu el aqueste don,
e por nossa saude
fillou dela carn' e sofreu paxon
por fazer-nos onrrados
Muito valvera mais, se Deus m' anpar,
que non fossemos nados,
se nos non désse Deus a que rogar
vai por nossos pecados.

No seu reino que el pera nos ten,
se o nos non perdermos
per nossa culpa, non obrando ben,
e o mal escollermos.
Mas seu ben non perderemos per ren
se nos firme creermos
que Jeso-Crist' e a que nos manten
por nos foron juntados.
Muito valvera mais, se Deus m' anpar,
que non fossemos nados,
se nos non désse Deus a que rogar
vai por nossos pecados.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códice de Toledo Mss. 10.069 BNE
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
manuscrito Manuscrito P. Andrés Burriel Mss. 13.055 BNE
partitura / partiture Partitura musical