anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA XXXI

Esta é como Santa Maria levou o boi do aldeão de Segovia que ll' avia prometudo e non llo queria dar.

Tanto, se Deus me perdon,
son da Virgen connoçudas
sas mercees, que quinnon
queren end' as bestias mudas.

Desto mostrou un miragre | a que é chamada Virga
de Jesse na ssa eigreja | que éste en Vila-Sirga,
que a preto de Carron
é duas leguas sabudas,
u van fazer oraçon
gentes grandes e miudas.
Tanto, se Deus me perdon,
son da Virgen connoçudas
sas mercees, que quinnon
queren end' as bestias mudas.

Ali van muitos enfermos, | que receben sãydade,
e ar van-x'i muitos sãos, | que dan y ssa caridade;
e per aquesta razon
sson as gentes tan movudas,
que van y de coraçon
ou envian sas ajudas.
Tanto, se Deus me perdon,
son da Virgen connoçudas
sas mercees, que quinnon
queren end' as bestias mudas.

E porend' un aldeão | de Segovia, que morava
na aldea, ha vaca | perdera que muit' amava;
e en aquela ssazon
foran y outras perdudas,
e de lobos log' enton
comestas ou mal mordudas.
Tanto, se Deus me perdon,
son da Virgen connoçudas
sas mercees, que quinnon
queren end' as bestias mudas.

E porque o aldeão | desto muito se temia,
ante sa moller estando, | diss' assi: «Santa Maria,
dar-t-ei o que trag', en don,
a vaca, se ben m' ajudas
que de lob' e de ladron
mia guardes; ca defendudas
Tanto, se Deus me perdon,
son da Virgen connoçudas
sas mercees, que quinnon
queren end' as bestias mudas.

»Son as cousas que tu queres; | e por aquesto te rogo
que mi aquesta vaca guardes». | E a vaca vo logo
sen dan' e sen ocajon,
con ssas orellas merjudas,
e fez fillo sen lijon
con sinaes pareçudas.
Tanto, se Deus me perdon,
son da Virgen connoçudas
sas mercees, que quinnon
queren end' as bestias mudas.

Pois creceu aquel bezerro | e foi almall' arrizado,
a ssa moller o vilão | diss': «Irey cras a mercado;
mas este novelo non
yrá nas offereçudas
bestias qu' en offereçon
sson aos Santos rendudas».
Tanto, se Deus me perdon,
son da Virgen connoçudas
sas mercees, que quinnon
queren end' as bestias mudas.

Dizend' esto aa noyte, | outro dia o vilão
quis ir vende-lo almallo; | mas el sayu-lle de mão,
e correndo de randon
foi a jornadas tendudas,
come sse con aguillon
o levassen de corrudas.
Tanto, se Deus me perdon,
son da Virgen connoçudas
sas mercees, que quinnon
queren end' as bestias mudas.

Pois foi en Santa Maria, | mostrou-sse por bestia sage:
meteu-sse na ssa eigreja | e parou-ss' ant' a omage;
e por aver ssa raçon
foi u as bestias metudas
eran, que ena maison
foran dadas ou vendudas.
Tanto, se Deus me perdon,
son da Virgen connoçudas
sas mercees, que quinnon
queren end' as bestias mudas.

E des ali adeante | non ouv' y boi nen almallo
que tan ben tirar podesse | o carr' e soffrer traballo,
de quantas bestias y son
que an as unnas fendudas,
sen feri-lo de baston
nen d' aguillon a 'scodudas.
Tanto, se Deus me perdon,
son da Virgen connoçudas
sas mercees, que quinnon
queren end' as bestias mudas.

O lavrador que pos ele | a mui gran pressa vera,
poi-lo vyu en Vila-Sirga, | ouv' en maravilla fera;
e fez chamar a pregon,
e gentes foron vudas,
a que das cousas sermon
fez que ll'eran conteçudas.
Tanto, se Deus me perdon,
son da Virgen connoçudas
sas mercees, que quinnon
queren end' as bestias mudas.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códice de Toledo Mss. 10.069 BNE
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
manuscrito Manuscrito P. Andrés Burriel Mss. 13.055 BNE
partitura / partiture Partitura musical