anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA XXXII

Esta é como Santa Maria amaçou o bispo que descomungou o crerigo que non sabia dizer outra missa senon a sua.

Quen loar podia,
com' ela querria,
a Madre de quen
o mundo fez,
seria de bon sen.

Dest' un gran miragre | vos contarei ora,
que santa Maria | fez, que por nos ora,
du que al, fora
a ssa missa, ora-
çon nunca per ren
outra sabia
dizer mal nen ben.
Quen loar podia,
com' ela querria,
a Madre de quen
o mundo fez,
seria de bon sen.

Onde ao Bispo | daquele bispado
en que el morava | foi end' acusado;
e ant' el chamado
e enpreguntado
foy, se era ren
o que oya
del Respos: «O ben».
Quen loar podia,
com' ela querria,
a Madre de quen
o mundo fez,
seria de bon sen.

Poi-lo Bispo soube | per el a verdade,
mandou-lle tan toste | mui sen piedade
que a vezindade
leixas' da cidade
tost' e sen desden,
e que ssa via
logo sse foss' en.
Quen loar podia,
com' ela querria,
a Madre de quen
o mundo fez,
seria de bon sen.

Aquela noit' ouve | o Bispo veuda
a Santa Maria | con cara sannuda,
dizendo-lle: «Muda
a muit' atrevuda
sentença, ca ten
que gran folia
fezist'. E poren
Quen loar podia,
com' ela querria,
a Madre de quen
o mundo fez,
seria de bon sen.

Te dig' e ti mando | que destas perfias
te quites; e se non, | d' oj' a trinta dias
morte prenderias
e alá yrias
u dem' os seus ten
na ssa baylia,
ond' ome non ven».
Quen loar podia,
com' ela querria,
a Madre de quen
o mundo fez,
seria de bon sen.

O Bispo levou-sse | mui de madurgada,
e deu ao preste | ssa raçon dobrada.
«E missa cantada
com' acostumada
ás»,disse, «manten
da que nos guia,
ca assi conven».
Quen loar podia,
com' ela querria,
a Madre de quen
o mundo fez,
seria de bon sen.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códice de Toledo Mss. 10.069 BNE
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
manuscrito Manuscrito P. Andrés Burriel Mss. 13.055 BNE
partitura / partiture Partitura musical