anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA XXXVIII

Esta é como a omagen de Santa Maria tendeu o braço e tomou o de seu fillo, que queria caer da pedrada que lle dera o tafur, de que sayu sangui.

Pois que Deus quis da Virgen fillo
seer por nos pecadores salvar,
porende non me maravillo
se lle pesa de quen lle laz pesar.

Ca ela e sseu Fillo son juntados
d'amor, que partidos per ren nunca poden seer;
e poren son mui neicios provados
os que contra ela van, non cuidand' y el tanger.
Esto fazen os malfadados
que est' amor non queren entender
como Madr' e Fill' acordados
son en fazer ben e mal castigar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo
seer por nos pecadores salvar,
porende non me maravillo
se lle pesa de quen lle laz pesar.

Daquest' avo, tempos sson passados
grandes, que o Conde de Peiteus quis batall' aver
con Rey de Franç'; e foron assados
en Castro Radolfo, per com' eu oý retraer,
un mõesteiro d' ordados
monges qu' el Conde mandou desfazer
porque os ouv' el sospeytados
que a franceses o querian dar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo
seer por nos pecadores salvar,
porende non me maravillo
se lle pesa de quen lle laz pesar.

Poi-los monges foron ende tirados,
mui maas conpannas se foron tan tost' y meter,
ribaldos e jogadores de dados
e outros que lles tragian y vo a vender;
e ontr' os malaventurados
ouv' y un que começou a perder,
per que foron del dostados
os Santos e a Reynna sen par.
Pois que Deus quis da Virgen fillo
seer por nos pecadores salvar,
porende non me maravillo
se lle pesa de quen lle laz pesar.

Mas ha moller, que por seus pecados
entrara na eigreja, como sol acaecer,
ben u soyan vesti-los sagrados
panos os monges quando yan sas missas dizer,
porque viu y ben entallados
en pedra Deus con ssa Madre seer,
os gollos logo ficados
ouv' ant' eles e fillou-s' a culpar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo
seer por nos pecadores salvar,
porende non me maravillo
se lle pesa de quen lle laz pesar.

O tafur, quand' esto vyu, con yrados
ellos a catou, e começou-a mal a trager
dizendo: «Vella, son muit' enganados
os que nas omages de pedra querer creer;
e por que vejas com' errados
sson, quer' eu ora logo cometer
aqueles ydolos pintados».
E foi-lles log' ha pedra lançar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo
seer por nos pecadores salvar,
porende non me maravillo
se lle pesa de quen lle laz pesar.

E deu no Fillo, que ambos alçados
tia seus braços en maneira de beizer;
e macar non llos ouv' ambos britados,
britou-ll' end' un assi que ll' ouvera log' a caer;
mas sa Madre os seus deitados
ouve sobr' el, con que llo foy erger,
e a fror que con apertados
seus dedos tia foy logo deytar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo
seer por nos pecadores salvar,
porende non me maravillo
se lle pesa de quen lle laz pesar.

Mayores miragres ouv' y mostrados
Deus, que sangui craro fez dessa ferida correr
do Meno, e os panos dourados
que tia a Madre fez ben sso as tetas decer,
assi que todos desnuados
os peitos ll' ouveron de parecer;
e macar non dava braados,
o contenente parou de chorar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo
seer por nos pecadores salvar,
porende non me maravillo
se lle pesa de quen lle laz pesar.

E demais ouve os ollos tornados
tan bravos, que quantos a soyan ante veer,
atan muit' eran dela espantados
que sol ena face non ll' ousavan mentes ter.
E demões log' assembrados
contra o que esto fora fazer,
come monteyros ben mandados
o foron logo tan toste matar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo
seer por nos pecadores salvar,
porende non me maravillo
se lle pesa de quen lle laz pesar.

Outros dous tafures demoniados
ouv' y, porque foran aquel tafur mort' asconder;
poren sass carnes os endiabrados
con gran ravia as começaron todas de roer;
e poys no rio affogados
foron, ca o demo non lles lezer
deu, que todos escarmentados
fossen quantos dest' oyssen falar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo
seer por nos pecadores salvar,
porende non me maravillo
se lle pesa de quen lle laz pesar.

O Conde, quando' est' oyu, con armados
cavaleiros vo e ant' a eigreja decer
foi; e un daqueles mais arrufados
diss' assi: «No meu coraçon non pod' esto caber,
se a pedra que me furados
os queixos ouv', e mia vedes trager,
e por que deiros pagados
ouvi muitos, se me non quer sãar».
Pois que Deus quis da Virgen fillo
seer por nos pecadores salvar,
porende non me maravillo
se lle pesa de quen lle laz pesar.

Pois esto disse, pernas e costados
e a cabeça foi log' ant' a omagen merger,
e log' os ossos foron ben soldados
e a pedra ouv' ele pela boca de render.
Desto foron maravillados
todos, e el foy a pedra põer,
estand' y omees onrrados,
ant' a omagen sobelo altar.
Pois que Deus quis da Virgen fillo
seer por nos pecadores salvar,
porende non me maravillo
se lle pesa de quen lle laz pesar.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códice de Toledo Mss. 10.069 BNE
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
manuscrito Manuscrito P. Andrés Burriel Mss. 13.055 BNE
partitura / partiture Partitura musical
Video: sh4m69 Canal youtube sh4m69