anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA LXVI

Como Santa Maria fez a un bispo cantar missa e deu-ll'a vestimenta con que a dissesse, e leixou-lla quando se foi.

Quantos en Santa Maria
esperança an,
ben se porrá sa fazenda.

Os que m' oen cada dia
e que m' oyrán,
de grado lles contaria
miragre mui gran
dun bon bispo que avia
en Alverna, tan
santo que viu sen contenda,
Quantos en Santa Maria
esperança an,
ben se porrá sa fazenda.

Na capela u jazia,
a do Bon Talan.
Vo con gran conpannia
desses que están
ante Deus e todavia
por nos rogarán
que el de mal nos defenda.
Quantos en Santa Maria
esperança an,
ben se porrá sa fazenda.

E a seu destro tragia
sigo San Johan,
que ll' enton assi dizia
«Quaes cantarán
a missa que converria,
ou quaes dirán
toda a outra leenda?
Quantos en Santa Maria
esperança an,
ben se porrá sa fazenda.

E dizede, quen seria
vosso capelan?»
E ela lle respondia:
«O bispo que man
aqui, que sempre perfia
fillou e affan
por mi en esta prebenda».
Quantos en Santa Maria
esperança an,
ben se porrá sa fazenda.

E logo pera el ya
e diss' ao san-
t' om': «Aquesta missa di-a,
e responderán
esta santa crerizia,
que ben saberán
responder-ti sen emenda».
Quantos en Santa Maria
esperança an,
ben se porrá sa fazenda.

O bispo, quand' est' oya,
logo manaman
as vestimentas pedia;
e taes llas dan
que ome non poderia
preça-las de pran
nen a conpra nen a venda.
Quantos en Santa Maria
esperança an,
ben se porrá sa fazenda.

E pois que se revestia,
come sancristan
San Pedr' o sino tangia,
e os outros van
cantand', e el beizia
o vinn' e o pan
como a lee comenda.
Quantos en Santa Maria
esperança an,
ben se porrá sa fazenda.

E pois a missa conpria
ben sen adaman,
diss' a Virgen: «Eu ir-m-ia,
e todos yr-ss-an;
mais o que ti eu dad' avia
nono levarán,
pois to dey por offerenda».
Quantos en Santa Maria
esperança an,
ben se porrá sa fazenda.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códice de Toledo Mss. 10.069 BNE
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
manuscrito Manuscrito P. Andrés Burriel Mss. 13.055 BNE
partitura / partiture Partitura musical