anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA LXXIX

Como Santa Maria tornou a mena que era garrida, corda, e levó-a sigo a parayso.

Ay, Santa Maria,
quen se per vos guya
quit' é de folia
e senpre faz ben.

Porend' un miragre vos direi fremoso
que fezo a Madre do Rey grorioso,
e de o oyr seer-vos-á saboroso,
e prazer-mi-á en.
Ay, Santa Maria,
quen se per vos guya
quit' é de folia
e senpre faz ben.

Aquesto foi feito por ha menynna
que chamavan Musa, que mui fremosinna
era e aposta, mas garridelinna
e de pouco sen.
Ay, Santa Maria,
quen se per vos guya
quit' é de folia
e senpre faz ben.

E esto fazendo, a mui Groriosa
pareçeu-ll' en sonnos, sobejo fremosa,
con muitas meninnas de maravillosa
beldad'; e poren
Ay, Santa Maria,
quen se per vos guya
quit' é de folia
e senpre faz ben.

Quisera-se Musa ir con elas logo.
Mas Santa Maria lle diss': «Eu te rogo
que, sse mig' ir queres, leixes ris' e jogo,
orgull' e desden.
Ay, Santa Maria,
quen se per vos guya
quit' é de folia
e senpre faz ben.

E se esto fazes, d' oj' a trinta dias
seerás comig' entr' estas conpannias
de moças que vees, que non son sandias,
ca lles non conven».
Ay, Santa Maria,
quen se per vos guya
quit' é de folia
e senpre faz ben.

Atant' ouve Musa sabor das conpannas
que en vision vira, que leixou sas mannas
e fillou log' outras, daquelas estrannas,
e non quis al ren.
Ay, Santa Maria,
quen se per vos guya
quit' é de folia
e senpre faz ben.

O padr' e a madre, quand' aquesto viron,
preguntaron Musa; e poys que ll' oyron
contar o que vira, merçee pediron
à que nos manten.
Ay, Santa Maria,
quen se per vos guya
quit' é de folia
e senpre faz ben.

A vint' e seis dias tal fever aguda
fillou log' a Musa, que jouve tenduda;
e Santa Maria ll' ouv' apareçuda,
que lle disse: «Ven,
Ay, Santa Maria,
quen se per vos guya
quit' é de folia
e senpre faz ben.

Ven pora mi toste». Respos-lle: «De grado».
E quando o prazo dos dias chegado
foi, seu espirito ouve Deus levado
u dos outros ten
Ay, Santa Maria,
quen se per vos guya
quit' é de folia
e senpre faz ben.

Santos. E poren seja de nos rogado
que eno juyzo, u verrá irado,
que nos ache quitos d'err' e de pecado;
e dized': «amen».
Ay, Santa Maria,
quen se per vos guya
quit' é de folia
e senpre faz ben.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códice de Toledo Mss. 10.069 BNE
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
manuscrito Manuscrito P. Andrés Burriel Mss. 13.055 BNE
partitura / partiture Partitura musical
Video: sh4m69 Canal youtube sh4m69