anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CXI

Esta é como un crerigo de missa que servia a Santa Maria morreu no rio que ven por Paris; e a tercer dia rressocitó-o Santa Maria e sacó-o do rio.

En todo tempo faz ben
a Virgen que nos manten.

Non á temp' assinaado
por acorre-lo coitado
nen perdõa-lo culpado,
mais assi como ll' aven.
En todo tempo faz ben
a Virgen que nos manten.

Dest' un miragre preçado
vos será per mi mostrado
que fez por un ordado
a mui comprida de sen.
En todo tempo faz ben
a Virgen que nos manten.

De missa o malfadado
era, mas por seu pecado
a lussuria tan deitado,
que non dava por al ren.
En todo tempo faz ben
a Virgen que nos manten.

E pero de mui bon grado
rezava muit' aficado
as oras da que Deus nado
foi por nos en Belleen.
En todo tempo faz ben
a Virgen que nos manten.

Ha noit' o desguisado
foi fazer, e pois entrado
ouv' en [un] barqu' e passad'o
Sena, que por Paris ven.
En todo tempo faz ben
a Virgen que nos manten.

Pero non foi arribado,
ca o barco foi tornado
e el na agu' afogado
ante que chegass' aquen.
En todo tempo faz ben
a Virgen que nos manten.

El avia começado
madodos e rezado
un salm'; e logo fillado
foi do demo feramen.
En todo tempo faz ben
a Virgen que nos manten.

E pois foi apoderado
de ssa alma, muit' irado
foi ao fogo privado
pola y par des en.
En todo tempo faz ben
a Virgen que nos manten.

Mais a Madre do onrrado
Jeso-Crist' a seu chamado
vo, e o denodado
demo logo fugiu en,
En todo tempo faz ben
a Virgen que nos manten.

U ela ressucitado
ouv' o morto e sacado
do rio, que ja buscado
fora daquend' e dalen.
En todo tempo faz ben
a Virgen que nos manten.

Quatro dias mergullado
jouvera e afondado;
mas enton dalá tirado
foi pola que senpre ten
En todo tempo faz ben
a Virgen que nos manten.

Seu acorr' aparellado
pora vale-lo menguado
d' ajuda. Poren loado
seja seu nome. Amen.
En todo tempo faz ben
a Virgen que nos manten.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical
Video: sh4m69 Canal youtube sh4m69