anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CXX

Esta é de loor de Santa Maria.

Quantos me creveren loarán
a Virgen que nos manten.

Ca sen ela Deus non averán
Quantos me crevreren loarán...
nenas sas fazendas ben farán
Quantos me creveren loarán...
neno ben de Deus connocerán;
e tal consello lles dou poren.
Quantos me creveren loarán
a Virgen que nos manten.

E con tod' esto servi-la-an
Quantos me creveren loarán...
e de seu prazer non sayrán
Quantos me creveren loarán...
e mais d' outra ren a amarán,
e serán per y de mui bon sen;
Quantos me creveren loarán
a Virgen que nos manten.

Ca en ela sempre acharán
Quantos me creveren loarán...
mercee mui grand' e bon talan,
Quantos me creveren loarán...
per que atan pagados serán
que nunca desejarán al ren.
Quantos me creveren loarán
a Virgen que nos manten.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical
Video: sh4m69 Canal youtube sh4m69