anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CXXXII

Esta é como Santa Maria fez ao crerigo que lle prometera castidade e sse casara que leixasse ssa moller e a fosse servir.

Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

Quen leixa-la Groriosa
por moller que seja nada,
macar seja mui fremosa
e rica e avondada,
nen manssa nen amorosa,
fará loucura provada,
que mayor non poderia.
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

Ca toda a ffremosura
das outras é nemigalla
nen toda ssa apostura
tanto come ha palla
contra a desta; e dura
seu amor e non faz falla,
ante crece todavia.
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

E dest' un maravilloso
miragr' avo en Pisa
a un crerigo fremoso
e ric' e de mui gran guysa;
mais era tant' omildoso
que celiço por camisa
sempre acaron vestia.
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

Demais las oras rezava
da Sennor de piadade,
que mais d' outra ren amava,
e pola virgidade
dela a sua guardava
e ant' a ssa Magestade
de guardar-la prometia.
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

E desta guisa vivendo,
seu padr' e sa madre mortos
foron, e enrrequecendo
foi el, ca vinnas e ortos
lle ficaron, com' aprendo;
poren lle davan conortos
seus parentes d'alegria.
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

E do que lle mais falavan
per que sse mais alegrasse,
era de como ll' achavan
casament', e que casasse,
e razões lle mostravan
muitas que o outorgasse;
mais a el non lle prazia.
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

Pero tanto o trouxeron
per faagu' e per engano
que outorgar-lle fezeron
que casass' en aquel ano;
ca de chão lle disseron
que faria gran seu dano
se el moller non prendia.
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

E demais que lle darian
ha menynna donzela
das mais ricas que sabian
ena terra e mais bela,
porque ambos vivirian
sen coita e sen mazela
e sen toda tricharia.
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

Pois aquest' ouv' outorgado,
o prazo das vodas vo
en que ouv' a seer grãado
que do seu, que do allo;
e dos que a seu chamado
ouve foi o curral cho
que mais en el non cabia.
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

Enquanto foron chegando
aqueles que convidara,
foi-ss' el en ssi acordando
de como acostumara
dizer sas oras, e quando
viu que ja muito tardara,
na eigreja sse metia.
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

E u estava dizendo
sas oras devotamente,
un mui gran sono correndo
o fillou tan feramente
que caeu; e en jazendo
dormindo viu mui gran gente
que do ceo decendia,
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

E a Virgen escolleyta
tragia eno meogo
da companna, que dereita-
mente a el vo logo
e disse-lle: «Sen sospeyta
di-m' ha ren, eu te rogo,
que de ti saber querria:
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

Non es tu o que dizias
que mi mais que al amavas
e que me noytes e dias
mui de grado saudavas?
Porqué outra fillar yas
amiga e desdennavas
a mi, que amor ti avia?
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

Demais saudar-me ves
pois que te de mi partiste;
en todo torto me tes,
di, e porqué me mentiste?
Preçaste mais los seus bes
ca os meus? Porqué feziste,
sandeu, tan grand' ousadia?»
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

Pois que ll' aquest' ouve dito,
foi-ss' a mui Santa Reynna;
e el no coraçon fito
lle ficou end' a espinna.
E, per com' achei escrito,
as mesas mandou agynna
põer; mais pouc, el comia,
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

Cuidando en como vira
a Virgen, que lle dissera
que ll' andara con mentira
e que torto lle fezera;
e por sayr de ssa yra
estev' en gran coyta fera,
ata que ll' anoytecia.
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

Enton ambo-los deytaron
na camara en un leyto;
e des que soos ficaron
e el viu dela o peyto,
logo ambos ss' abraçaron,
cuidand' ela seu dereyto
aver del, mais non podia.
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

Ca pero a gran beldade
dela fez que a quisesse
o novio de voontade
e que lle muito prouguesse,
a Virgen de piadade
lle fez que o non fezesse.
E do leit' enton s'ergia
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

E logo foi ssa carreyra
e leixou a gran requeza
que avia, e maneyra
fillou de mui gran pobreza
por servir a que senlleyra
foi e será en nobreza,
que os seus amigos guia,
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

Que o guyou ben sen falla
pois sempr' en toda sa vida.
E a Virgen que nos valla,
quando ll' a alma sayda
foi do corpo sen baralla,
onrradament' e comprida,
lla levou u Deus siia.
Quen leixar Santa Maria
por outra, fará folia.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códice de Toledo Mss. 10.069 BNE
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
manuscrito Manuscrito P. Andrés Burriel Mss. 13.055 BNE
partitura / partiture Partitura musical