anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CCVIII

Como u erege de Tolosa meteu o Corpo de Deus na colma e deu-o aas abellas que o comessen.

Aquele que ena Virgen carne por seer veudo
fillou, ja per ren non pode seer nenllur ascondudo.

Ca assi como dos ceos deceu e que foi fillar
carne da Virgen mui santa por sse nos ben amostrar
de com' era Deus e ome, esto non é de negar,
ca macar seja o seu Corpo en qualquer logar metudo.
Aquele que ena Virgen carne por seer veudo
fillou, ja per ren non pode seer nenllur ascondudo.

Ond' avo en Tolosa, en que soya aver
ereges de muitas guisas, que non querian creer
[nen] en Deus nen en sa Madre, ante de chão dizer
yan que quen os creya, que o davan por perdudo.
Aquele que ena Virgen carne por seer veudo
fillou, ja per ren non pode seer nenllur ascondudo.

E macar esto dizian, as missas yan oyr
e as oras enas festas, segund' oý departir,
e demais ar comungavan por sse mellor encobrir;
e o que assi fazia[n], tiano por sisudo.
Aquele que ena Virgen carne por seer veudo
fillou, ja per ren non pode seer nenllur ascondudo.

Onde foi en ha Pascoa que un deles comungou
e fillou o Corpus Cristi, mais per ren nono passou,
e tod' enteiro com' era ena boca o levou;
e esto fez mui coberto, que lle non fosse sabudo.
Aquele que ena Virgen carne por seer veudo
fillou, ja per ren non pode seer nenllur ascondudo.

E pois chegou a ssa casa, foi atal ssa entençon
de deita-l' en algun logo mao; e como felon
foi correndo muit' aga a un seu orto, e non
coidou que [o] nengun visse nen en foss' apercebudo.
Aquele que ena Virgen carne por seer veudo
fillou, ja per ren non pode seer nenllur ascondudo.

E en ha ssa colma o deitou e diss' assi:
«Abellas, comed' aquesto, ca eu o vinno bevi;
e se vos obrar sabedes, verei que faredes y».
E des i foi-sse mui ledo o traedor descreudo.
Aquele que ena Virgen carne por seer veudo
fillou, ja per ren non pode seer nenllur ascondudo.

E quando chegou o tenpo que aas colmas van
por fillar o fruito delas, foi el log' alá de pran
veer as suas e disse: «Verei que obra feit' an
na ostia as abellas». E enton com' atrevudo
Aquele que ena Virgen carne por seer veudo
fillou, ja per ren non pode seer nenllur ascondudo.

Abriu mui tost' a colma e ha capela viu
con seu altar estar dentro, e a omagen cousiu
da Virgen cono seu Fillo sobr' ele, e ar sentiu
un odor tan saboroso que logo foi convertudo,
Aquele que ena Virgen carne por seer veudo
fillou, ja per ren non pode seer nenllur ascondudo.

E foi corrend' ao bispo e conffessou-sse-lle ben,
e contou-ll' este miragre, que sol non ll' en leixou ren,
ant' a crerezia toda. E o bispo fez bon sen
e mandou assar toste o poblo grand' e mudo.
Aquele que ena Virgen carne por seer veudo
fillou, ja per ren non pode seer nenllur ascondudo.

E con grandes precissões foron e dando loor
aa Virgen groriosa, Madre de Nostro Sennor;
e cataron a colma, e pois viron o lavor,
deitou-ss' o poblo en terra a prezes tod' estendudo.
Aquele que ena Virgen carne por seer veudo
fillou, ja per ren non pode seer nenllur ascondudo.

E repentiron-sse muito e ar choraron assaz,
loando Santa Maria que muitos miragres faz
con seu Fillo Jhesu-Cristo, e adusseron en paz
aa See a capela, por que fosse mais sabudo.
Aquele que ena Virgen carne por seer veudo
fillou, ja per ren non pode seer nenllur ascondudo.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical
Video: sh4m69 Canal youtube sh4m69