anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CCXXXVII

Como Santa Maria fez en Portugal na vila de Santaren a ha moller peccador que non morresse ta que fosse ben confessada, porque avia gran fiança en ela e java os sabados e as sas festas a pan e agua.

Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

E desta confiança tal vos direi, se quiserdes,
que ouve grand' ha moller; e pois que o souberdes
loaredes a Madr' enton de Deus, se me creverdes,
e averedes des ali o dem' avorreçudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Esta moller en Santaren, com' aprendi, morava,
e pero sa fazenda mal fazia, confiava
na Madre do mantedor do mund' e jajava
o dia da Encarnaçon, que é stabeliçudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

As cinque festas da Sennor, Reynna corõada,
jajava esta moller e non comia nada
senon pan e agua, pero seendo denodada
muit' en seu corp' abaldõar; est' era connoçudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Outro costum' esta moller vos direi que avia:
missa cada sabad' oyr da Madre de Deus ya,
e en aquel dia fazer maldade non queria
por aver nen por outra ren, assi ey aprendudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Vivend' esta moller assi, estand' en tal estado
como vos retraý ant' eu, tev' assi por guysado
d'ir a ssa terra; e enton vestiu-sse ben privado
e ssayu-ss' enton daly, e non muit' ascondudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Mais aquel dia que sayr avia sabad' era,
e foi missa oyr enton, ca tal costum' ouvera
senpre tal di'; e un garçon seu ouv' en coita fera,
e con outros pos ela foy como louc' atrevudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

E foy-a enton acalçar camo de Leira,
pelos cabelos a tirou do cam' a gran pa;
ela começou vozes dar: «Ai eu en terr' alla,
a que mal tenpo me chegou meu feyto decebudo».
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Quis aquel vilão conprir sa voontade logo
con ela, mais disse-ll' assi ela: «Por Deus te rogo
que non seja, ca sabad' é, sequer a un moogo,
meu abade, o prometi». Mais el foy demovudo
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Contra ela, o traedor, e diz: «Se non fezeres
ora quant' eu quiser, aqui o corp' e quant' ouveres
perdud' ás». E ela respos: «Podes quanto quiseres
fazer, mas ant' eu morrerei, vilão, falsso, rudo».
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

El con gran despeito travou dela, e ameude
chamou ela: «Madre de Deus, valla-m' a ta vertude;
a meu mal non queiras catar, mais o teu ben m'ajude
e os grandes miragres teus, que o dem' an vençudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Sennor, Sennor de gran poder, valla-m' a ta bondade,
non me leixes perder assi, pola ta piadade;
guarda-me polo prazer teu do dem' e de sa grade,
so que el muitos meter vai, e do seu dent' agudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Sennor, senpr' en ti confiey, como quer que pecasse,
que dos grandes erros que fiz a emenda chegasse;
e non ei, mal pecado, ja temp' en que os chorasse,
mas tu, Madre do alto Rei, sei oge meu escudo».
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Daquesta guisa se queixou, feramente chorando,
e non se mãefestou. Mais fórona desnuando
de quanto tragia enton, e ela braadando,
muito lle mostrou falss' amor aquel que foy seu drudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Esbullou-a aquel ladron falsso con gran loucura,
des i degolou-a log' y sen do' e sen mesura;
mais a de qu' el rei Salomon falou, santa e pura,
a ssa oraçon ben oyu, que sãa ceg' e mudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Pois que a assi degolou mui longe da carreyra,
fogio-ss' e leyxó-a jazer so ha gesteyra.
[E] chegou logo ben aly a Santa verdadeyra,
que lle diss' enton: «Erge-t' e[n], ca de pran eu t'ajudo».
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Pela mão a foy fillar a Virgen groriosa,
ao camo a levou, des i mui saborosa-
mente a cofortou; enton diz: «Non sejas queixosa,
ca serás salva porque é ja o demo batudo».
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

[E] pois disse-lle: «Sey aqui, non temas nemigalla,
e pornán que daqui a cras mãefestes ta falla
quanta ás feita contra Deus, e crey ben que te valla
meu Fill', e vivirás con el, pero te vay sannudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

E ves, un cavaleiro ven per aquel[e] recoste,
que teu mandado levará a Santaren mui toste;
e do concello sayrá contra ti mui grand' oste,
e muy long' este feyto teu se[e]rá retraudo».
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Chegou-ss' o cavaleir' enton, ca andava agynna,
e pois que viu assi seer esta moller mesquinna,
sinou-ss' enton e diss' assi: «Santa Virgen, Reynna,
quen foy o que t' assi matou, seja el cofondudo».
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

«Cavaleiro», disse-l[l]' enton, «e porqué vos sinades?
A mia Sennor, Madre de Deus, faz esto, ben creades,
que quer que me confess' ant' eu que moyra, entendades,
que sobre los santos tal don á ela recebudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Ca porque a muito chamei u m' assi degolaron
omees a que nunca fiz mal e que me roubaron,
porque fiey no seu amor, sol que m' eles leyxaron
por morta, vo log' a mi, que m' á ben acorrudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Mais mãefest' aja por Deus, se ben fazer queredes,
a que possa dizer meu mal; e depois saberedes
da Virgen o gran poder seu, e ja o ben veedes
que non lle praz de me perder com' algun descreudo».
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

O cavaleir' a Santaren se foy dereytamente
e tod' aqueste feit' enton diss' a toda a gente.
E a clerizia dali sayo mantenente,
do concello ren non ficou, nen grande nen meudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

Adussérona ben daly u a o cavaleyro
achou, e foi mui ben enton confessada primeyro
e comungou-ss'; e a Madre do Fillo verdadeyro
log' a alma dela levou, que ll' ouve prometudo.
Se ben ena Virgen fiar
o peccador sabudo,
querrá-o na morte guardar
que non seja perdudo.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical