anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CCLXIV

Como Santa Maria fez pereçer as naves dos mouros que tiin[n]am çercada Costantinopla, tanto que os crischãos poseron a ssa ymagen na rriba do mar.

Pois aos seus que ama defende todavia,
dereit' é que defenda a ssi Santa Maria.

E daquest' un miragre vos quero contar ora
que fez Santa Maria, a que nunca demora
de rogar a seu Fillo, ca sempre por nos ora
que nos valla nas coitas mui grandes todavia.
Pois aos seus que ama defende todavia,
dereit' é que defenda a ssi Santa Maria.

E ela, por vertude que del á, nos defende
e defende a ssi misma quand' algun torto prende;
ond' aqueste miragre que vos direi porende
fez en Costantinopla, u gran torto prendia.
Pois aos seus que ama defende todavia,
dereit' é que defenda a ssi Santa Maria.

Ca os mouros veron cerca-la con gran brio
per mar con sas galeas e con mui gran navio;
e assi os cuitaron que per força do ryo
lles tolleron a agua, ond' a gente bevia.
Pois aos seus que ama defende todavia,
dereit' é que defenda a ssi Santa Maria.

Assi que os crischãos con mui gran cuita fera
foron aa omagen que San Luchas fezera
da Virgen groriosa, que ja muitos ouvera
feitos grandes miragres e sempre os fazia.
Pois aos seus que ama defende todavia,
dereit' é que defenda a ssi Santa Maria.

Esta omagen era en tavoa pintada
mui ben e muit' aposto, e assi fegurada
como moller que f osse mui ben f aiçõada,
como a Virgen santa pareceu, parecia.
Pois aos seus que ama defende todavia,
dereit' é que defenda a ssi Santa Maria.

E ante que morresse a Virgen, fora feita
a semellante dela por destroyr a seita
dos judeus e do demo, que sempre nos espreita
por fazer que caiamos en err' e en folya.
Pois aos seus que ama defende todavia,
dereit' é que defenda a ssi Santa Maria.

Esta põer mandara na riba, mantente,
do mar un cavaleiro que era mui creente
na Virgen groriosa, porque viu que a gente
cuitada e seu preito todo pera mal ya,
Pois aos seus que ama defende todavia,
dereit' é que defenda a ssi Santa Maria.

E quand' ali foi posta, chorando lle rogaron
dizend': «Aquestes mouros que nos assi cercaron,
dá-lles tu maa cima desto que começaron,
que contra o teu Fillo fillan tan gran perf ia».
Pois aos seus que ama defende todavia,
dereit' é que defenda a ssi Santa Maria.

Quand' est' ouveron dito, eno mar a poseron
u a feriss' as ondas, e assi lle disseron:
«A ti e nos deffende destes que non creveron
nen creen no teu Fillo, ca mester nos seria».
Pois aos seus que ama defende todavia,
dereit' é que defenda a ssi Santa Maria.

Ent[t]on toda a gente aos ceos as mãos
alçaron, e tan toste as naves dos pagãos
eno mar s'afondaron per rogo dos crischãos
e da beita Madre, que os guiou e guia.
Pois aos seus que ama defende todavia,
dereit' é que defenda a ssi Santa Maria.

E por este miragre deron grandes loores
todos comalmente, mayores e mores,
aa Virgen beita, que aos peccadores
acorr' e a coitados nas coitas noit' e dia.
Pois aos seus que ama defende todavia,
dereit' é que defenda a ssi Santa Maria.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical