anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CCLXXVI

Como Santa Maria do Prado, que é cabo Segovia, guariu un monteiro del rei da canpãa oue lle caeu de suso.

Quena Virgen por sennor
tever, de todo mal guarrá.

Ond' un miragre que fez
vos direi, saboroso,
en Prad' a Sennor de prez,
en un logar viçoso,
u á
Quena Virgen por sennor
tever, de todo mal guarrá.

Ha sa eigrej' aly,
mui fremosa capela,
en que fez', com' aprendi,
esta que nos caudela
e dá
Quena Virgen por sennor
tever, de todo mal guarrá.

Saude e salvaçon,
que deu a un monteiro
que na ssa eigreja 'nton
entrou mui deanteiro
alá
Quena Virgen por sennor
tever, de todo mal guarrá.

U viu os synos estar
e foi que os tangesse,
mais un deles se britar
foi e caeu sobr' esse.
«Ahá,»
Quena Virgen por sennor
tever, de todo mal guarrá.

Disseron todos, «par Deus,
mort' é sen nulla falla;
porend' a que val òs seus
mester á que lle valla
ja.
Quena Virgen por sennor
tever, de todo mal guarrá.

Ca de guisa ferid'é
que non á osso são
na cabeça, a la ffe,
nen pod' andar por chão,
ca
Quena Virgen por sennor
tever, de todo mal guarrá.

Mais mol' a cabeça ten
ca non é pera fole
nen manteiga; e poren,
pois que a ten tan mole,
alá
Quena Virgen por sennor
tever, de todo mal guarrá.

Ant' o seu altar põer
da Virgen o vaamos».
E foron assi fazer,
com' en verdad' achamos;
e a
Quena Virgen por sennor
tever, de todo mal guarrá.

Noit[e] ant' essa Sennor
jouve tal come morto;
mai ant' a luz gran sabor
lle deu a que conforto

Quena Virgen por sennor
tever, de todo mal guarrá.

Que ss' ergesse pera yr
con os outros monteiros,
e tan toste foi sentir
os ossos muit' enteiros
da
Quena Virgen por sennor
tever, de todo mal guarrá.

Testa. E poren loou
muito a Groriosa,
porque en ele mostrou
sa vertude fremosa
e ssa
Quena Virgen por sennor
tever, de todo mal guarrá.

Mercee que nunca fal,
de que é mui grãada;
poren de todos sen al
senpre é mui loada
e será.
Quena Virgen por sennor
tever, de todo mal guarrá.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical