anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CCLXXXVI

Esta é como caeu o portal sobre dous judeus que escarnecian a un ome bõo.

Tanto quer Santa Maria os que ama deffender,
que non soffr' en nulla guisa leixa-los escarnecer.

Ca, sen que lles dá sa graça con que possan fazer ben,
guarda-os nas grandes coitas que sse non perçan per ren,
e non soffre que maltreitos ar sejan nen en desden
tudos, nen outras gentes non lles possan mal dizer.
Tanto quer Santa Maria os que ama deffender,
que non soffr' en nulla guisa leixa-los escarnecer.

E mui fremoso miragre vos direi desta razon
que mostrou Santa Maria, que nunca faz se ben non,
por un ome que senpr' ya rogar-lle de coraçon
que eno seu parayso o quisesse receber.
Tanto quer Santa Maria os que ama deffender,
que non soffr' en nulla guisa leixa-los escarnecer.

Este fora da eigreja fazia eno portal
oraçon, jazend' en prezes, que o guardasse de mal
a Virgen Santa Maria, a Sennor esperital.
E jazend' assi un dia, ouve-lle de contecer
Tanto quer Santa Maria os que ama deffender,
que non soffr' en nulla guisa leixa-los escarnecer.

Que el fazendo sas prezes, un gran can per y passou
e chegou-sse muit' a ele e atal o adobou
que ouv' a leixar sas prezes; e logo sse levantou,
ca pois se sentiu maltreito non quis mais alá jazer.
Tanto quer Santa Maria os que ama deffender,
que non soffr' en nulla guisa leixa-los escarnecer.

E fillou log' ha pedra pera esse can ferir,
e viu do[u]s judeus que logo se fillaron a riir
do que o can lle fezera e muito o escamir;
e el foi e tan coitado que non soub' en que fazer.
Tanto quer Santa Maria os que ama deffender,
que non soffr' en nulla guisa leixa-los escarnecer.

Mas diss' a Santa Maria: «Ai, Sennor, destes judeus
me dá, se te praz, dereito, ca son emigos teus
que mataron a teu Fillo, que era ome e Deus
e por ti me escarnecen, como tu podes ver».
Tanto quer Santa Maria os que ama deffender,
que non soffr' en nulla guisa leixa-los escarnecer.

Des quand' aquest' ouve dito, ao can ss' arremeteu
por dar-lle con ha pedra; mais viu de como cacu
sobr' aqueles judeus logo un portal; mas non tangeu
a outro senon a eles, que foi todos desfazer.
Tanto quer Santa Maria os que ama deffender,
que non soffr' en nulla guisa leixa-los escarnecer.

Todos quantos esto viron deron logo gran loor
aa Virgen groriosa, Madre de Nostro Sennor,
que tan grand' é sa bondade que senpre faz o mellor;
e o ome que vingara filloua beizer.
Tanto quer Santa Maria os que ama deffender,
que non soffr' en nulla guisa leixa-los escarnecer.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical
Video: sh4m69 Canal youtube sh4m69