anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CCXC

Esta é de loor de Santa Maria.

Maldito seja quen non loará
a que en si todas bondades á.

Maldito seja o que non loar
a que de bondades non ouve par
nen averá mentr' o mundo durar,
[ca] Deus non fez outra tal, nen fará.
Maldito seja quen non loará
a que en si todas bondades á.

Beito seja sempr' o loador
de tan nobr' e tan onrrada Sennor,
de que naceu Deus, om' e Salvador,
ea pois gualardõado lle será.
Beito seja o que loará
a que en si todas bondades á.

Maldito seja quen non disser ben
daquela en que non falece ren
de quant' a bondad' e a prez conven,
e esto ja mais non lle falirá.
Maldito seja quen non loará
a que en si todas bondades á.

Beito seja quen senpre servir
a Madre de Deus, Virgen sen falir;
ea, pois [que] deste mundo se partir,
ant' o seu Fillo o presentará.
Beito seja o que loará
a que en si todas bondades á.

Maldito seja quen ben non disser
da mellor das bõas e non quiser
aver seu amor enquanto poder,
ea por aquest' o de Deus averá.
Maldito seja quen non loará
a que en si todas bondades á.

Beito seja o que gran prazer
á de loar tal Sennor, que aver
nos fez amor de Deus e connocer
ela que por nos todos rogará.
Beito seja o que loará
a que en si todas bondades á.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical