anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CCCXXXIII

Como Santa Maria de Terena guariu u ome contreito que andava en carreta mais avia de .XV. anos.

Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

Ca por esto quis Deus dela nacer, que dos peccadores
foss' ant' el por avogada, des i que todas doores
guariss' e enfermidades; e daquesto sabedores
somos que sobre los santos todos á tal melloria.
Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

E poren vos direi ora un miragre que á feito
en Terena esta Virgen, Madre do Fillo beito,
en u mesqo que era de todos nenbros contreito
si que en carret' andava mais de quinz' anos avia.
Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

Este tiynna os braços tortos atras, e as mãos
tortas assi e os dedos, e os pees non ben sãos,
ca eran outrossi tortos atras; e esto crischãos
viron e judeus e mouros, daquest' enquisa dari'. A
Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

Muitos santos lo trouxeron u Deus miragres mostrava
grandes, mais non lle valia nada, ca Deus o guardava
pera a ssa Madre Virgen que o guariss'; e rogava
el sempre a Groriosa que daquela malautia
Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

Lle désse por ssa bondade saud'. E assi andado
[ja] ouve per muitas terras, assi que ouve chegado
a Terena, u a Virgen fez muito miragr' onrrado,
ca ela é dos coitados esforço e luz e via.
Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

Pois que foi ena eigreja da Sennor de ben conprida,
fez fazer candeas logo que sa oraçon oyda
foss' e diss': «Ai, Virgen Madre, se alga vez servida
fuste de mi algun teripo, val, ca mester me seria».
Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

Chorou muito dos seus ollos aquela noite jazendo
na eigreja ssa carreta e no coraçon gemendo
feramente seus pecados e sa oraçon fazendo
aa Virgen groriosa o mellor que el podia.
Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

As gentes que o viian assi tolleit' e perdudo,
maravillavan-sse dele; mais quise Deus que sabudo
foss' ante que fosse são, e de todos y veudo,
por que foss' este miragre mais provado todavia.
Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

Jazend' assi na eigreja sempre gemend' e chorando
á Virgen Santa Maria e de coraçon rogando
que ll'ouvesse piadade, foi-sse-ll' o tenp' alongando,
que non [pud'] aver saude tan toste com' el queria.
Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

Ca des Pasqua y jouve assi como vos eu digo
ata setembro meado a conssell' e a abrigo
da Virgen Santa Maria; e el jazend' y mendigo,
ha noite de ssa terra foi y mui gran romaria.
Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

Aquela noite fezeron vegia grand' e onrrada;
mais, que fez a Virgen santa, dos peccadores vogada?
De noit' a aquel mesqo foi e log' essa vegada
pos as sas mãos mui toste aly per u mal sentia.
Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

Des y estirou-ll' os nenbros todos, e per ssa vertude
foi tan tost' o corpo todo guarid' e ouve saude,
ca xe sol ela de taes feitos fazer ameude;
e ergeu-ss' o ome logo da carreta u jazia,
Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

Loando a Groriosa. E as gentes s' espertaron
todos [a] aquestas vozes; e poi-lo são acharon,
a Virgen Santa Maria mui de coraçon loaron,
porque tan apost' acorre a quen por ela confia.
Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman de coraçon noit' e dia.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical