anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CCCXLV

Como Santa Maria mostrou en vison a u Rei e a ha Rea como avia gran pesar porque entraron mouros a sa capela de Xerez.

Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

E desta gran maravilla u chanto mui doorido
vos direi que end' avo, sol que me seja oydo,
que conteceu en Sevilla quando foi o apelido
dos mouros como gãaron Xerez con seu gran poder.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

Enton el Rei Don Affonso, fillo del Rei Don Fernando,
reinava, que da Reynna dos ceos tia bando
contra mouros e crischãos maos, e demais trobando
andava dos seus miragres grandes que sabe fazer.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

Este dous anos avia, ou ben tres, que gaannara
Xerez e que o castelo de crischãos ben pobrara;
pero a vila dos mouros como y estava leixara,
e avo que por esto a ouvera pois a perder.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

Ca os mouros espreitaron quando el Rei ben seguro
estava deles, e toste foron fazer outro muro
ontr' o castel' e a vila, muit' ancho e fort' e duro;
e daly os do castelo fillaron-s' a conbater
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

Tan feramente, en guisa que u ric-ome onrrado
muito, que dentro jazia, e Don Nun' era chamado,
con peça de cavaleiros, foi de tal guisa coitado,
que al Rey enviou logo que o mandass' acorrer.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

El Rey quand' oyu aquesto, fez logo toda sa oste
mover, e ar mandou logo sacar seu pendon mui toste
de Sevilla, e ssa tenda e cozynna e reposte,
querendo yr aquela noite a Guadeyra mãer.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

E el estand' en aquesto, ar vo-ll' outro mandado
de Don Nuno, que lle disse de com' estava cercado
e que per seu corpo fosse ll'acorrer; se non, pagado
per outr' ome non seria. E el Rei foi aprender
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

Que esto que ll' enviava dizer que o ajudasse,
que por al nono fazia senon que, quando chegasse
el Rei a Xerez, que logo o castelo ll'entregasse,
que per dereit' e per foro non devia a seer.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

Quand' el Rey oyu aquesto, connoceu as maestrias
con que ll'andava, e logo fillou sas cavalerias
que ll'enviou en acorro, e foron y en dous dias;
e tan toste que chegaron, foy-os logo a veer.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

E el disse-lles que grande prazer con eles avia,
mais que aquele castelo per ren ter non podia
que per nulla maneira en el morrer non queria,
e a eles rogou muito que o fossen receber.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

Eles, quand'oyron esto, atal acordo tomaron
que leixassen no castelo poucos omes; e leixaron
maos e tan mal guisados, e assi o aguisaron
que ante de meyo dia s' ouv' o castel' a perder.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

E prenderon quantos eran en ele sen demorança,
e britaron a capela da que é noss' anparança,
e fillaron a omagen feita a ssa semellança
e foron pola queimaren, mais sol nunca pod' arder.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

Aa ora que aquesto fazian, ben en Sevilla
jazia el Rey dormindo na sesta; e maravilla
viu en sonnos, com' aquela que é de Deus Madr' e Filla
oya ena capela de Xerez vozes meter.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

E tragia en seus braços u tan fremoso mino
que mais seer non podia, pero era pequenyn[n]o;
e correndo aa porta da capela mui festo
via con el fugindo, ca viia fog' acender
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

Dentro e de grandes chamas arder toda a capela.
E porend' ela changendo se chamava: «Ai, mesela,
se perez' este mino, que é cousa atan bela,
querria eu mil vegadas ante ca ele morrer».
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

E a el Rey semellava que lle dizia: «Uviade
e, por Deus, este mino que trag' en braços fillade
que o non queim' este fogo, e sequer a mi leixade;
ca se ele ficar vivo, eu mal non posso aver».
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

El Rei, quand' aquest' oya, foi logo fillar correndo
ao men e à Madre do fogo que muit' ardendo
estava a grandes chamas. E el chorand' e gemendo
despertou daqueste sonno e fillou-o a dizer
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

A sa moller a Reynna, que jazia eno leito
cabo del, e este sonno lle contava tod' a eito.
E ela lle respondia ben de dereit' en dereito:
«Outro tal ei eu sonnado, que vos quero retraer
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

[E] enton lle contou todo aquel sonno que sonnara,
e como a Santa Virgen ben do fogo a chamara
que lle tiras[s]' o mino, e que ela os tirara
ambos do fogo e 'n salvo os fora enton põer.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

Logo el Rey e a Rea por aquesto entendudo
ouveron que o alcaçar de Xerez era perdudo
e a omagen da Virgen avia mal recebudo,
e porende se fillaron daquesto muit' a doer.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

Mas depois a poucos dias quiso Deus que gaannada
Xerez este Rei ouvesse e de crischãos pobrada,
e a omagen da Virgen ena capela tornada
con mui gran precisson fosse, segun devia seer.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

E el Rey e a Reynna e seus fillos, que veron
y con eles, a Deus graças porende mui grandes deron.
E quantos aqueste feito oyron pois e souberon,
o nome da Santa Virgen fillaron a beizer.
Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender
quando en alga cousa filla pesar ou prazer.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical