anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CCCLXI

Como Santa [Maria] fez nas olgas de Burgos a a sa omagen que se volveu [na cama] u a deitaron.

Null' ome per ren non deve a dultar nen a ter
que non pode na omagem da Virgen vertud' aver.

E dest' un mui gran miragre, meus amigos, vos direy
que avo na cidade de Burgos, e mui ben sey
que foi e é gran verdade, ca por as[s]i o achei
provad'; e porende quero del un bon cantar fazer
Null' ome per ren non deve a dultar nen a ter
que non pode na omagem da Virgen vertud' aver.

A loor da Virgen santa, a Sennor de mui gran prez,
que fezo no mõesteyro das Olgas, que el Rey fez
Don Afonso de Castela, aquel que prime[i]ra vez
vençeu o sennor dos mouros pola fe de Deus cre[c]er.
Null' ome per ren non deve a dultar nen a ter
que non pode na omagem da Virgen vertud' aver.

En aquele mõesteiro, segund[o] aprendi eu,
Don Affonso, seu bisneto, ha omagen y deu
da Virgen Santa Maria, ca aquel Rey todo seu
era dela, e porende a mandou ali põer.
Null' ome per ren non deve a dultar nen a ter
que non pode na omagem da Virgen vertud' aver.

En esta tan gran vertude meteu Deus, com' aprendi,
que as monjas que moravan en aquel logar, assi
tiinnam por gran dereito de pedir-lle, que log' y
lles comprisse sas demandas, e non lle davan lezer
Null' ome per ren non deve a dultar nen a ter
que non pode na omagem da Virgen vertud' aver.

De pedir-llas; e tan toste a Reynna espirital
fazia por sa omagen come se fosse carnal,
ca lles dava seu conorte e guardava-as de mal
e fazia-lles saudes de sas doores aver.
Null' ome per ren non deve a dultar nen a ter
que non pode na omagem da Virgen vertud' aver.

Demais era tan ben feita e de tan omil fayçon,
que quen quer que a viia en ela gran devoçon
avia. Porend' as monjas todas mui de coraçon
a onrravan e servian a todo o seu poder.
Null' ome per ren non deve a dultar nen a ter
que non pode na omagem da Virgen vertud' aver.

Ond' avo ena noite de Navidad', en que faz
Santa Ygreja gran festa, que as monjas por solaz
fezeron mui rico leito, e come moller que jaz
deitaron y a omagen e fezerõ-na jazer
Null' ome per ren non deve a dultar nen a ter
que non pode na omagem da Virgen vertud' aver.

Come moller que parira. E as monjas arredor
do leito pousaron todas, e seend' a gran sabor
catand' aquela omagen, viron-lle mudar coor
na façe e du lado ao outro revolver.
Null' ome per ren non deve a dultar nen a ter
que non pode na omagem da Virgen vertud' aver.

Enton todo o convento se fillou muit' a chorar,
porque tan gran maravilla lles quisera Deus mostrar
pola sa beyta Madre, en que el quis encarnar
e en tal noyte com' esta por nos sen door naçer.
Null' ome per ren non deve a dultar nen a ter
que non pode na omagem da Virgen vertud' aver.

E enton toda-las monjas s'ergeron cantando ben:
«Santa Virgen sen mazela, que per bondad' e per sen
feziste que Deus o Padre, que o mundo en si ten
e en que os ceos caben, que podess' en ti caber».
Null' ome per ren non deve a dultar nen a ter
que non pode na omagem da Virgen vertud' aver.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical