anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CDV

Esta .LXXVIIIIª. é como Santa Maria faz en Costantinobre decer un pano ante sa omagen.

De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

Nas grandes enfermidades
s'amostra con piedades,
e polas nossas maldades
toller se leixa catar.
De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

Dest' un miragre mui nobre
mostrou en Costantinobre
aquela que nos encobre
e que nos faz perdõar,
De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

Madre do que nos governa,
e que é nossa lenterna,
ena que chaman Luzerna,
igreja cabo do mar.
De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

Ali á a fegura
da Virgen santa e pura,
fremosa sobre mesura,
posta sobelo altar.
De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

Ant' ela está un pano
colgado todo o ano,
que poo nen outro dano
nona possa afolar.
De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

Mas sesta feira ergendo
se vai e aparecendo
a omagen, e correndo
a van todos aorar.
De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

E diz una outr': «Aqué o
angeo que ven do ceo,
que alça aquele veo
e faz no aire parar».
De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

Tod' essa noit' e o dia
de sabado romaria
ven y e gran crerezia
pera as oras cantar.
De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

E pois veen descoberta
a omagen, grand' oferta
dan y, est' é cousa certa;
demais fillan-ss' a chorar
De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

Todos muy de voontade,
pois veen a Magestade,
loand' a gran piedade
da Virgen que non á par.
De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

Poi-lo sabad' acabado
é, o angeo privado
á log' o pano deitado
como x' ante sol estar
De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

Ant' a omagen. E isto
é cada sabado visto
por prazer de Jeso-Cristo,
que se quer sa Madr' onrrar.
De muitas guysas mostrar
xe nos quer Santa Maria
por xe nos fazer amar.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códice de Toledo Mss. 10.069 BNE
manuscrito Manuscrito P. Andrés Burriel Mss. 13.055 BNE