anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        RONDELES

              XVII

Muli pinatutubigan ng perpume ng pag-mamahal
ang aking panglaw na mahihiyain...
Buhat sa Cypris nagdadala ang pag-mamahal
ng perpume minsan pa at galing sa Bagdad...

Hindi ako na muling nagaanyong mga pagkumpas
na kahinahunan na panlinlang:

Muli pinatutubigan ng perpume ng pag-mamahal
ang aking panglaw na malihiyain!

1923León de Greiff
Traduktor: Edgar Knowlton


subir   poema aleatorio   Tergiversaciones de Leo Legris-Matías Aldecoa y Gaspar (1925)   siguiente / next   anterior / previous
Rondeles
italiano Italian Translation
francés French Translation
ruso Russian Translation
malayo Malay Translation
catalán Catalan Translation
español Versión original


Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: http://www.lablaa.org/blaavirtual/literatura/antolo/antol38.htm