anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

  RELATO DE SERGIO STEPANSKY

¡Juego mi vida!
¡Bien poco valía!
¡La llevo perdida
sin remedio!

Erik Fjordsson

Jag satsar mitt liv, jag byter mitt liv.
I alla händelser
han jag förlorat det.
Och jag satsar det eller byter det mot den barnsligaste ay föreställningar,
jag gen det att brukas eller skänker det som gava.
Jag satsan det mot en elle mot alla,
jag satsar det mot noll eller mot oändligheten,
jag satsar det i en alkov, pa torget, i ett spelhus,
vid en konsväg, pa en barrikad, i ett uppror.
Jag spelar ut det en gang för alla, fran början till slut,
i hela dess bredd och i hela dess djup,
i utkanten, i mitten,
och i dess innersta grund.
Jag satsar mitt liv, byten ut mitt liv,
jag han ohjälpligt förlorat det.
Och jag satsar det —eller byter det mot den barnsligaste
förestállning,
jag ger det att brukas eller skänker bort det som gava.
Eller byter det mot ett leende och fyra kyssar,
alt och allting är mig detsamma,
ryktbarhet eller ruin, det triviala, det fullandade, det onda...
Alt och allting är mig detsamma:
alt ryms i den fasansfulla lilia avgrund
där mina hjärnvindlingar slar sina knutar.
Jag byter mitt liv mot gamla lampon
eller mot tärningarna som spelade om den osömmade manteln,
—mot det obetydligaste, mot det självklaraste, mot det likgiltigaste,
mot örhängena som den aplika mulattflickan
bär i sina öron,
nubiskan ay bränd lera,
den mörkbleka kvinnan, den gula fran östern eller den blondaste längst fran norr
jag byten mitt liv mot en bleckplatsring
eller mot Sigmundos svärd,
eller mot världen
som Karl den Store höll mellan fingrarna: för att kasta bort som en bou...
Jag byter mitt liv mot idiotens eller helgonets enfaldiga gloria,
                      —jag byten det mot halsbandet
som de malade pa den tjocke Capeto,
eller motden harda dusch som träffade
Karl ay England i nacken,
                              jag byten det mot en folkvisa,
                              jag byter det mot en sonett,
mot elva angorakatter,
mot ett rimpar eller en sang,
mot en kroking kniv, mot en rökpipa, mot en harpa...
eller mot den docka som grater
likt vilken poet som helst.
Jag byter mitt liv —pa kredit— mot en fabrik för skymningar
(med aftonglöd);
                                eller mot en gorilla fran Borneo;
mot tva pantran fran Sumatra;
mot pärlorna som den gröngula Cleopatra drack—
eller mot hennes lilla näsa som finns i nagot museum;
jag byter mitt liv mot gamla lampor,
eller mot Jakobs stege eller hans grynvälling...
eller mot ett par mycket sma hal
—i tinningarna— där likt graaktig var
hela tröttheten flyter ifran mig, bela äcklet, hela skräcken som jag lagrat i min lägel.
Jag satsar mitt liv, jag byter mitt liv.
I alla händelser
han jag förlorat det.León de Greiff
Tolkade av Amir Limdkvist och Marina Torres


subir   poema aleatorio   Variaciones alrededor de nada (1936)   siguiente / next   anterior / previous
Libro de relatos
Voz: León de Greiff Voz: León de Greiff
Voz: Rodrigo Correa Voz: Rodrigo Correa
Voz: Fausto Cabrera Voz: Fausto Cabrera
inglés English Translation
francés French Translation
alemán German Translation
ruso Russian Translation
italiano Italian Translation
español Versión original


Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: http://www.lablaa.org/blaavirtual/literatura/antolo/antol38.htm