anterior   aleatorio / random   subir   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA LXXXV

Como Santa Maria livrou de morte un judeu que tiinnan preso hus ladrões, e ela soltó-o da prijon e feze-o tornar crischão.

Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

Onde direi un miragre que en Englaterra
demostrou Santa Maria, a que nunca erra,
por converter un judeu que prenderan ladrões,
a que chagas grandes deran e pois torçillões.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

Os ladrões que fezeron est' eran crischãos;
e poi-lo ouveron feito, ataron-ll' as mãos
e os pees e deron-lle muitas con bastões,
que lles esterlis désse, ca non pipiões.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

Desta guisa o teveron fora do camo
atad' en ha gran casa vella, o mesquinno;
e deron-lle pan e agua aqueles peões,
en tal que lles non morress' e ouvessen quinnões
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

Do seu aver. Mais el conas pas que sofria
adormeçeu, e en sonnos viu Santa Maria
mais fremosa que o sol; e logo ll' as prijões
quebrantou, e foi guarido de todas lijões.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

E pois que sonnou aquesto, foi logo desperto,
ar viu-a espert' estando, de que foi ben çerto;
e por saber mais quen era, fez sas orarções
que lle dissesse seu nome, e dar-ll-ia dões.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

E ela lle disse logo: «Para-mi ben mentes,
ca eu sõo a que tu e todos teus parentes
avedes mui gran desamor en todas sazões,
e matastes-me meu Fillo come mui felões.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

E poren mostrar-te quero o ben que perdedes
e o mal que, pois morrerdes, logo averedes,
que en min e en meu Fillo vossas entenções
tornedes e reçebades bõos gualardões».
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

Enton o pres pela mão e tiró-o fora
dali, e sobr' un gran monte o pos essa ora
e mostrou-lle un gran vale cho de dragões
e d' outros diabos, negros mui mais que carvões,
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

Que mais de çen mil maneiras as almas peavan
dos judeus, que as cozian e pois ar assavan
e as fazian arder assi como tições,
e queimando-lle-las barvas e pois os grinões.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

Quand' o judeu viu aquesto, foi end' espantado;
mais tan toste foi a outro gran monte levado
u viu seer Jesu-Cristo con religiões
d' angeos, que sempre cantan ant' el doçes sões.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

E viu de muitas maneiras y santas e santos
muit' alegres, que cantavan saborosos cantos,
que rogan polos crischãos que Deus d' ocajões
os guarde e do diab' e de sas tentações.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

Santa Maria lle disse, pois est' ouve visto:
«Estes son meus e de meu Fillo, Deus Jesu-Cristo,
con que seras se creveres en el e leytões
comeres e leixares a degolar cabrões».
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

Pois que Santa Maria lle diss' este fazfeiro,
leixó-o; e el foi-sse log' a un mõesteiro
u achou un sant' abade con seus conpannões,
que partiron mui de grado con el sas rações.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

E pois que ant' o convento contou quanto vira,
o abad' o fez crischão logo sen mentira;
e deste feito foron pelas terras pregões,
por que a Santa Maria deron ofreções.
Pera toller gran perfia
ben dos corações,
demostra Santa Maria
sas grandes visiões.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical