anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CCLXV

Como Santa Maria guareceu a Johan Damaco da mão que avia corta.

Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Un miragre desto que escrit' achei
en un livr' antigo vos ora direi
que a Virgen Madre fez do alto Rei,
ond' ajades piadad' e devoçon.
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Johan Damascen' ouve nome, sei ben,
por quen o miragre fez a que nos ten
en firm' esperança de nos fazer ben
eno paraiso u os santos son.
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Est' ome de linnage foi non rafez,
mais de grand',e senpre des sa menez
aprendeu nas artes, por que mayor prez
ouve dos que eran en [e]ssa sazon
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

De saber. E soube senpre ben sen mal,
e Santa Maria, a que pod' e val,
amou mais que al ren, e por lle leal
seer entrou logo en religion.
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

E sas oras todas sempre ben rezou,
e pois foi de missa, mui ben a cantou
a Virgen loando. Mais pois cativou
de mouros, e levado foi en prijon
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

A Perssia; e un mouro rico deu
por el seu aver, e ficou servo seu.
E aly jazendo, per quant' aprix eu,
senpr' a Deus rogava mui de coraçon
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

E a Santa Maria, que ajudar
o quisess' e daquela coita tirar.
E ela o fez a seu sennor amar,
assi que o leixou entrar a baldon
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

En ssa casa e amostrar a leer
a seu fill' e outrossi a escrever
com' el escrevia, que sol connocer
non podian nen fazer estremaçon
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Qual deles escrevia mais nen mellor.
E pois esto soube o Emperador,
enviou dizer a aquel seu sennor
que logo sen al llo enviass' en don;
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

E ele o fezo logo manaman.
E o Enperador, poi-lo viu, mui gran
prazer con el ouv' e en orden de San
Beito o fez logo meter enton,
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

[En] un mõesteiro, per quant' aprendi,
que era en Roma; e ýano y
veer ameud', e el estand' aly,
seu conssell' oya senpr' e seu sermon.
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

E sempre lle conssellava que con Deus
se tevesse muit' e des i aos seus
sempre ben fezess', e pobres romeus
ouvessen mui gran part' e mui gran quinnon
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Mais en Perssia o fillo do burges,
cujo preso fora, tal enveja pres,
que fezo de cartas dous pares ou tres
e enviou sobre atal entençon,
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Porque ssa letera estremar adur
poderia ome da sua nenllur
poi-las achassen, ca nunca mur con mur
se mais semellaron en sua faiçon.
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

E disse a un seu ome: «Vai-te, senner,
ben aly u o Emperador sever;
aquestas cartas deitarás como quer
long' ha d'outra, ca ajuntadas non».
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

E o mandadeiro desto non falir
quis e foi deitar as cartas, sen mentir,
u o Emperador achou, que abrir
as foi e tornou bravo com' un leon.
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Ca as cartas dizian: «Aos dalá,
nossos amigos que en Affrica á:
eu, Johan Damasco, que viv' acá,
vos envio saudar con beiçon
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

De Deus nosso Padre que en ceo ssé.
Que eno emperio pouca gent' é
sabede, e mal bastido, a la ffe,
está; por que vos toste de suggeçon
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Poderedes sair ora, se vos praz».
O Emperador, pois viu esto, assaz
catou as leteras e diss': «O malvaz
Johan Damascen' aquesta traiçon
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Fez, ca destas leteras soon ben fis
que ele as escriviu,par San Denis;
mais farei-vo-ll' eu o que mal fazer quis,
que el de ssi veja mui maa vijon».
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Log' enton aos seus conssello pidiu
sobr' aqueste feito; e pois que oyu,
a don Johan Damaco, u o vyu
o poboo, mandou-lle fazer lijon.
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

E a un seu ome disse logo: «Tol
ll' a mão destra, por que fez come fol
aquela carta; e pois faça sa prol
per u mais poder». E el en oraçon
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Se foi deitar, per com' o escrito diz,
ant' o altar da Santa Emperadriz
e dizend' assi: «Se t' eu serviço fiz,
mostra teu miragr' en tan grand' oqueijon
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Que colli da mão; mas quant' ha noz
non dou pela chaga, ca non dol nen coz.
Mais tu que es Madre daquel que Ayoz
chamad' é dos gregos, fas ta petiçon
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Que me dé mia mão, ca eu nunca fix
esta tra[i]çon nen faze-la non quix;
e se cantar ou loor eu de ti dix
que te prouguesse, fas-lle tu este son».
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Toda a noite ben atena luz
jouv' esto dizendo e tendud' en cruz
ant' o altar. Mais la que senpre aduz
ben, trouxe a mão e eno tocon
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

Lla pos, e foi são eno mes d'abril;
e logo ant' o Emperador gentil
e ante outros omees ben cen mil
cantou ssa missa e fez gran precisson.
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon
aos seus que torto prenden sen razon.

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical
Video: sh4m69 Canal youtube sh4m69