anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CCCLXIV

Como Santa Maria do Porto guardou .XXX. omees que cavavan terra pera sa ygreja, e caeu a torre sobr' eles e non lles enpeeçeu.

Quem por serviço da Virgen mete seu corp' en ventura,
de tod' ocajon o guarda, ca é Sennor de mesura.

Desto direi un miragre que eno gran Port' avo
que chamam da Groriosa, que cabo do Mar Terro
éste e cabo do Grande, que ten a terra no so
e cerca todo o mundo, segun diz a escritura.
Quem por serviço da Virgen mete seu corp' en ventura,
de tod' ocajon o guarda, ca é Sennor de mesura.

Ali faziam eygreja en que lavrava gran gente
pera esta Sen[n]or santa, todos de mui bõa mente;
e fazian fondamentos fondos, per que mais tente
foss' a obra e mais firme, todo de pedra mui dura.
Quem por serviço da Virgen mete seu corp' en ventura,
de tod' ocajon o guarda, ca é Sennor de mesura.

E avíana tan fonda feita, que quena ben visse
cuidaria que null' ome per ren dela non saysse
se dentr' en ela caesse, mais que tan toste fisse,
ca o logar era fondo muit' e a cova escura.
Quem por serviço da Virgen mete seu corp' en ventura,
de tod' ocajon o guarda, ca é Sennor de mesura.

Ali jazian cavando un dia triinta obreiros
so esquina da torre, por gaannar seus dinneiros;
e a torre, que estava posta sobre terronteiros,
leixou-sse caer sobr' eles. Mais non ouveron en cura;
Quem por serviço da Virgen mete seu corp' en ventura,
de tod' ocajon o guarda, ca é Sennor de mesura.

Ca a Virgen gloriosa, en cujo serviço estavam
lavrando na sa ygreja, en que de grado lavravan,
guardó-os enton de guisa que niun mal non fillavan
en niun nenbro do corpo nen sol ena conjuntura.
Quem por serviço da Virgen mete seu corp' en ventura,
de tod' ocajon o guarda, ca é Sennor de mesura.

Ante ficaron tan sãos ben como quand' i entraram
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]


E sse ante ben lavravam, mui mellor depois lavraron,
assi que en pouco tempo a eigreja acabaron
mui fremosa e mui forte, tal que quantos la cataron
disseron que non avia tal en tod' Estremadura.
Quem por serviço da Virgen mete seu corp' en ventura,
de tod' ocajon o guarda, ca é Sennor de mesura.

autˇgrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Cˇdices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical