anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

        CANTIGA CCXX

Esta é de loor de Santa Maria.

E quena non loará
a que todo mal
tolle e todo ben nos dá?

Ca muito é gran dereito, quen d' angeos é servida
e nos todo mal tolle no mundo e nos dá vida,
que senpre a loemos; ca de loor conprida
éste e senpre será.
[E] quena non loará
a que todo mal
tolle e todo ben nos dá?

Dereit' é que loemos a que senpr' é loada
e da corte dos ceos servida e onrrada,
e que ao seu Fillo por nos é avogada;
e gran[de] razon y á.
E quena non loará
a que todo mal
tolle e todo ben nos dá?

Dereit' é que loemos a que todos los santos
loan dias e noites con mui fremosos cantos,
e Deus en nos por ela mostra miragres quantos
por outra non mostrará.
E quena non loará
a que todo mal
tolle e todo ben nos dá?

autógrafo

Alfonso X el Sabio


subir   poema aleatorio   Cantigas de Santa María   siguiente / next   anterior / previous
manuscrito Manuscrito Códices del Escorial Mss. 5.982 BNE
partitura / partiture Partitura musical